6% voor verbouwing villa tot appartementen en ook voor de erbij horende gemeenschappelijke delen gelegen in andere nieuwbouw

Gepubliceerd op 31 januari 2021

Voor de verbouwing van een villa tot appartementen (blok A) beslist de rulingcommissie dat het wel degelijk om een verbouwing gaat waarop het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing kan zijn. Uit de plannen blijkt dat de uit te voeren werken in hoofdzaak zullen steunen op de oude dragende muren en, meer in het algemeen, op de wezenlijke structuur van het bestaande gebouw. Het volume wordt niet uitgebreid. De vervanging van de vloeren op de 1ste en de 2de verdieping gebeurt met behoud van dezelfde plafondhoogtes als de oorspronkelijke constructie. En de toegang tot de verdiepingen van de villa verlopen via een andere blok (nieuwbouw) zodat in de villa zelf geen nieuwe trappenhuizen en liften nodig zijn. Het enige wat wordt toegevoegd zijn terrassen.
De werken aan de gemeenschappelijke delen in blok A die deels bij de appartementen van de andere blok horen, komen enkel voor het verlaagd tarief in aanmerking in de mate dat ze betrekking hebben op de appartementen in blok A. Hetzelfde geldt voor de gemeenschappelijke delen in blok B (nieuwbouw) die deels bij de appartementen van blok A behoren.
Voor de volgende werken wordt het verlaagd btw-tarief niet toegestaan: tuin, de parkeerplaatsen tegenover de villa en de toegangswegen ernaar, omliggende muur en poorten.

Fisconetplus, voorafgaande beslissing nr. 2020.2181, 12 januari 2021


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?