6% voor rouwdrukwerk enkel indien dit deel uitmaakt van een globale dienst van de begrafenisondernemer

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De diensten van begrafenisondernemers die worden verstrekt in de normale uitvoering van hun beroepswerkzaamheden, zijn in hun geheel onderworpen aan het verlaagd tarief van 6%, behoudens de diensten die uitdrukkelijk van het verlaagd tarief zijn uitgesloten, zijnde:

het verschaffen van spijzen en dranken om ter plaatse te worden verbruikt;
de diensten verstrekt door kelners, diensters en alle andere personen die tussenkomen bij het verschaffen van spijzen en dranken aan de verbruikers in omstandigheden die het verbruik ter plaatse mogelijk maken;
de diensten met betrekking tot de levering met plaatsing van grafkelders of monumenten.

Rouwdrukwerk dat in het kader van dergelijke prestatie door de begrafenisondernemer wordt aangerekend is onderworpen aan het verlaagd tarief van 6%. De levering van dergelijk drukwerk door een andere btw-plichtige, bv. een drukkerij, kan het verlaagd tarief niet genieten en is onderworpen aan het tarief van 21%.
Vraag 166, 530055, Van der Auwera, 1 februari 2012


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?