6% op schoolgebouwen vanaf 1 januari 2016

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het Belgisch Staatsblad van 15 december 2015 publiceert het KB van 14 december 2015 met betrekking tot de invoering van een verlaagd btw-tarief voor schoolgebouwen van toepassing vanaf 1/1/2016.
De beoogde gebouwen zijn de schoolgebouwen voor het kleuter-, het lager en het middelbaar onderwijs, het hogeschool- en universitair onderwijs, het buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs en dergelijke, al dan niet deeltijds (art.44 van het Wetboek van de btw).
Voor het verlaagd tarief zouden dan de volgende handelingen met betrekking tot voormelde gebouwen in aanmerking komen:

de leveringen van schoolgebouwen bestemd voor het school- of universitair onderwijs;
de meeste onroerende werkzaamheden en ermee gelijkgestelde handelingen aan voormelde schoolgebouwen;
onroerende financieringshuur of onroerende leasing van voormelde schoolgebouwen.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?