6% op schijf € 50.000: medische redenen ook geval van overmacht

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Voor de toepassing van het verlaagd tarief van 6% op een schijf van € 50.000 bij de oprichting of aankoop van een nieuwe woning, geldt onder meer de domiciliëringsvereiste van vijf jaar, tenzij in geval van overmacht.
De minister bevestigt nogmaals dat de volgende situaties dergelijk geval van overmacht zijn​:

het overlijden van de bouwheer;
echtscheiding;
beëindiging van de wettelijke of feitelijke samenwoning;
gegronde en ernstige medische redenen voor de bouwheer of gezinsleden.

Dergelijke gevallen van overmacht moeten geval per geval worden aangetoond.
De minister bevestigt dus dat overmacht ook geldt in geval van feitelijke samenwonenden (en dus niet enkel voor de wettelijke samenwonenden) en dat medische redenen waardoor men de woning moet verlaten eveneens als overmacht worden beschouwd.
Kamercommissie Financiën 2014-2015, COM 138, Vragen nrs. 3336 en 3382, C. Van Cauter en V. Wouters, 1 april 2015​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?