6% op de enkele vergoeding voor toegang kartingpiste en verhuur kart

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Volgens de rechtbank van Antwerpen is het verlenen van het recht op toegang tot een kartcircuit, inclusief de terbeschikkingstelling van een kart, economisch gesproken slechts één dienst.
 
De terbeschikkingstelling van de kart is slechts een bijkomende dienst bij de toegangverlening omdat voor de modale klanten de terbeschikkingstelling van een kart immers vereist is om daadwerkelijk van het kartcircuit gebruik te kunnen maken. Een uitsplitsing over twee diensten (toegangverlening en verhuur kart) zoals de fiscus eist om het verlaagd tarief op de toegangverlening te kunnen toepassen zou volgens de rechtbank kunstmatig zijn.
 
Het loutere feit, dat eiseres voor de niet-modale klanten ook recht op toegang tot het kartcircuit verleent zonder terbeschikkingstelling van een kart, doet hieraan geen afbreuk.
 
Bijgevolg is zowel voor het recht op toegang tot het kartcircuit, inclusief de terbeschikkingstelling van een kart, als voor het recht op toegang tot het kartcircuit zonder terbeschikkingstelling van een kart, het btw-tarief van 6% van toepassing.
 
Rb. Antwerpen, 5 januari 2011, rol 08/7626/A


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?