6% definitief voor levering met plaatsing van kachels, radiators of individuele convectors op hout, kolen, olie, gas of op elektriciteit

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De Minister van Financiën heeft beslist de toepassing van het tarief van 6% voor de levering met plaatsing van kachels, radiators of individuele convectors op hout, kolen, olie, gas of op elektriciteit definitief te verlengen voor zover, zoals voorheen:

die apparaten door een vast verbindingsstuk verbonden zijn met de schoorsteenpijp (in voorkomend geval, met een andere afvoer voor gassen of rook naar buiten) en/of aangesloten op leidingen nodig voor de aanvoer van de energie,
en daarenboven de voorwaarden vervuld zijn van rubriek XXXVIII (definitieve regeling voor 6% voor verbouwingen van woningen), van tabel A, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de btw-tarieven en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven.

Voor elektrische convectors volstaat niet dat deze enkel op een stopcontact zijn aangesloten. Zij moeten rechtstreeks en blijvend zijn aangehecht aan de elektrische installatie van het gebouw.
Het onderhoud en de herstelling ter plaatse van bedoelde kachels, radiatoren en individuele convectoren kunnen eveneens het verlaagd btw-tarief van 6% genieten voor zover alle voorwaarden van rubriek XXXVIII van tabel A, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit vervuld zijn.
De loutere levering van dergelijke kachels, radiators of individuele convectors is onderworpen aan het normale btw-tarief, dat momenteel 21 % bedraagt.
Bron: fisconetplus, Info 18.08.2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?