6% afbraak en heropbouw ook bij behoud van gemene muren

Gepubliceerd op 9 mei 2024

In de 32 bij KB vastgelegde steden die een financiële bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van hun stedelijk beleid, geldt een verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van privéwoningen. Het zijn enkel de afbraak- en heroprichtingswerken die aan de bouwheer gefactureerd worden, die dit verlaagd tarief kunnen genieten (rubriek XXXVII tabel A KB 20).

Eén van de voorwaarden voor dit verlaagd btw-tarief is dat het gebouw in principe volledig moet worden afgebroken.

Aan de rulingcommissie werd een dossier voorgelegd waar een ingesloten gebouw volledig ontmanteld wordt, maar waar de gemene muren met de aanpalende woningen behouden blijven en ook een kelder (10% van de oppervlakte) behouden blijft omdat de afbraak ervan een risico inhoudt voor de aanpalende woningen. De funderingen onder de gemene muren hebben geen functie voor de heropbouw. Daarvoor zal een stalen constructie van de voor- naar de achtergevel geplaatst worden.

In dit geval kunnen de uitgevoerde werken volgens de rulingcommissie gelijkgesteld worden met de afbraak en heropbouw van een gebouw zodat deze werken het voormeld verlaagd btw-tarief kunnen genieten.


Fisconetplus, voorafgaande beslissing nr. 2023.0753, 12 december 2023


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?