3 wetsontwerpen inzake btw ingediend

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De regering heeft deze maand drie wetsontwerpen inzake btw ingediend.

Een eerste ontwerp betreft het optrekken van de vrijstellingsdrempel voor kleine ondernemingen naar € 25.000. Dit ontwerp voorziet in een inwerkingtreding op 1 januari 2016 maar eveneens in de mogelijkheid dat de Koning deze wet alsnog kan intrekken indien de Europese Raad de drempelverhoging niet zou aanvaarden (Kamer, document 54K1307).
Een tweede ontwerp beoogt de opheffing van artikel 19bis Wbtw. Deze bepaling stelt bepaalde doorrekeningen door een buitenlands hoofdhuis/bijhuis aan een Belgisch bijhuis​/hoofdhuis dat hier in België deel uitmaakt van een btw-eenheid gelijk met een dienst ten bezwarende titel. Deze bepaling is echter overbodig geworden ingevolge rechtspraak​ van het Europese Hof van Justitie dat geoordeeld heeft dat een buitenlands hoofdhuis/bijhuis een afzonderlijke btw-plichtige is van haar bijhuizen/hoofdhuis die in een andere lidstaat deel uitmaken van een btw-eenheid (Kamer, document 54K1306).
Een derde ontwerp moet komaf maken met de wijzigingen die in 2013 werden doorgevoerd met betrekking tot de opeisbaarheid van de btw, in het bijzonder voor voorschotfacturen (Kamer, document 54K1311). Onder de nieuwe wetgeving zal de btw pas verschuldigd worden aan de Staat op het moment dat de factuur is uitgereikt, ten laatste bij het verstrijken van de uitreikingstermijn voor de factuur indien dit niet tijdig zou zijn gebeurd.
Indien voorafgaand betalingen worden ontvangen, dan wordt de btw die daarin is begrepen reeds op dat moment opeisbaar. Voor handelingen met overheden, intracommunautaire handelingen en handelingen met particulieren blijven er afwijkende bepalingen van toepassing.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?