3 documenten van Innova Taxfree Belgium vanaf 1 april 2015 geldig voor teruggaaf btw bij uitvoer in reizigersbagage

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Artikel 39, § 1, 4° Wbtw stelt vrij van btw: de leveringen van goederen aan een niet in de Gemeenschap gevestigde reiziger, die deze goederen in België in bezit neemt en ze in zijn persoonlijke bagage uitvoert naar een plaats buiten de Gemeenschap uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvond.
Normaliter rekent de winkelier de Belgische btw aan die aan de reiziger wordt terugbetaald nadat deze een geldig gevalideerd uitvoerbewijs van de goederen voorlegt.
Mits erkenning door de administratie, kan deze procedure vervangen worden door een systeem waarbij de winkeliers zich aansluiten en bij de verkoop een document uitreiken op basis waarvan de reiziger de btw bij het verlaten van de EU reeds terugkrijgt.​ De organisatie betaalt de reiziger de btw terug, mits inhouding van een vergoeding en vraagt de btw terug voor de winkelier. De laatste krijgt die btw teruggestort na aftrek van een vergoeding.
De fiscus machtigt INNOVA TAX FREE BELGIUM SPRL, Drukpersstraat 4 te 1050 Brussel, BE 0506.980.396, voormelde regeling​ toe te passen vanaf 1 april 2015. De drie door hen voorgelegde documenten worden vanaf dan in België aanvaard als een als factuur geldend stuk en als verantwoordingsstuk voor de terugbetaling aan niet in de Gemeenschap gevestigd reizigers, van de btw die zij betaalden bij de aankoop in België van goederen die ze in hun persoonlijke bagage hebben uitgevoerd buiten de Gemeenschap.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 127.132 van 31 maart 2015​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?