21% voor vernieuwbouw omdat oppervlakte meer dan verdubbelt en minder dan de helft van de dragende muren de oude draagmuren zijn

Gepubliceerd op 27 januari 2024

Een echtpaar dat een oude woning heeft aangekocht, bestaande uit een gelijkvloers gebouw met meerdere bijgebouwen (aparte garage, apart tuinhuisje, apart overdekt terras en aparte stal), laat daaraan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • alle bijgebouwen worden afgebroken;
  • de bestaande gelijkvloers wordt vergroot met garage, opslagruimte …;
  • op een deel van het gebouw worden een verdieping opgericht.

Voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor verbouwingen van privéwoningen (rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij KB 20), moeten onder meer de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de handelingen moeten de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben;
  • de handelingen moeten betrekking hebben op een woning die, na de uitvoering ervan, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privéwoning wordt gebruikt.

Het echtpaar vindt dat over de werken terecht voormeld verlaagd btw-tarief werd toegepast. Maar de fiscus ziet dan anders.

De rechtbank verwijst naar de administratieve standpunten inzake het onderscheid tussen een verbouwing of vernieuwbouw, met name dat voor een verbouwing waarop het verlaagd btw-tarief kan worden toegepast vereist is dat de uitgevoerde werken op relevante wijze steunen op de oude dragen structuren en dat een uitbreiding als een verbouwing en niet als vernieuwbouw wordt beschouwd voor zover de oude oppervlakte na de werken nog betekenisvol is, wat volgens de fiscus inhoudt dat die oude behouden oppervlakte meer dan de helft moet bedragen van de totale oppervlakte na de verbouwing, en de uitbreiding niet onafhankelijk van de het oude gedeelte kan functioneren en er één geheel mee vormt.

De rechtbank wijst erop dat dit slechts administratieve standpunten zijn, maar dat deze wel in talrijke jurisprudentie worden gehanteerd voor de beoordeling of er sprake is van een verbouwing, dan wel een vernieuwbouw.

Uit de gegevens in het dossier kan de rechtbank vaststellen dat de oppervlakte vóór de uitvoering van de werken 108,57 m² bedroeg. Na de werken bedraagt de oppervlakte ​​493,16 m².

Voor de dragende structuren blijkt dat:

  • de lengte van de muren van het oude gebouw, inclusief bijgebouwen, ​​84,45 meter bedroeg;
  • de lengte van de muren van het nieuwe gebouw ​​80,56 meter bedraagt;
  • de lengte van de bewaarde muren van het oude gedeelte 39,90 meter bedraagt.

Het is voor de rechtbank duidelijk dat niet alleen de oppervlakte van het nieuwe gedeelte veel groter is dan die van het oude behouden gedeelte, maar van het oude gedeelte blijft ook zeer weinig bewaard gelet op  verhoudingen tussen de lengtes van de oude bewaarde en de nieuwe dragende muren. De werken steunen dus evenmin op relevantie wijze op de oude dragende muren. Bovendien moesten er ook nog belangrijke funderingswerken uitgevoerd worden.

Er is dan ook sprake van vernieuwbouw waarop het btw-tarief van 21% van toepassing is. En ook de door de fiscus opgelegde boete van 10% wordt bevestigd.


Rb. Luik, rolnr. 22/2320/A, 24 oktober 2023


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?