21% voor begeleide rondleiding in een brouwerij

Gepubliceerd op 1 mei 2018

Rubriek XXVIII van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 voorziet in een verlaagd btw-tarief van 6% voor de toekenning van het recht op toegang tot inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak, alsmede de toekenning van het recht gebruik ervan te maken, met uitzondering van:
de toekenning van het recht gebruik te maken van automatische ontspanningstoestellen;
de terbeschikkingstelling van roerende goederen.
De minister bevestigt dat een begeleide rondleiding in een brouwerij niet onder dit verlaagd tarief valt en dat België ingevolge de Europese btw-regelgeving niet gemachtigd is hiervoor een verlaagd tarief toe te staan.
Kamercommissie Financiën, 2017-2018, COM812, vraag 23323, S. Lahaye-Battheu, 6 februari 2018​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?