Nieuwsbrieven

< Nieuwsbrieven 2013 en Nieuwsbrieven 2016.

De overgangsregeling voor 2013 voor het uitreiken van facturen wordt verlengd tot einde 2014. Er wordt verder overleg gepleegd met de sector om te onderzoeken of er ook na 31 december 2014 maatregelen kunnen worden getroffen opdat de ondernemingen zo min

You are unauthorized to view this page.