Tag Btw-tv: ITAA-punten

Actua oktober 2023 (met ITAA-punten)

In deze aflevering bespreken we de belangrijkste btw-wijzigingen tijdens oktober 2023.

Bekijk hier de video.

De onderwerpen:

 • Wetgeving
  • Wetsontwerp 25.09.2023 (55-3569/001)
  • Verplichte e-invoicing
 • Aftrek
  • Emolumenten – bewijs werkelijkheid prestaties
 • Belastbare handeling
  • Terbeschikkingstelling bedrijfswagen in grensoverschrijdende context
 • Belastbare dienst
  • Zonnepanelen – Roerend of onroerend
 • Belastbare levering
  • Welkomstgeschenk – Onttrekking
 • Btw-ketting
  • Nieuwe btw-ketting – uitstel
 • Kleine onderneming
  • Btw vermeld op verkoopfactuur
 • Commissionairsprincipe
  • Tankkaarten
 • Misbruik
  • Projectontwikkeling, verkoop aandelen vennootschap
 • Procedure
  • Akkoord inregelstelling – bindend karakter
 • Tarieven
  • Afbraak en heropbouw – tijdelijke btw-verlaging – verlenging
 • Teruggaaf
  • Onverschuldigde btw – teruggaaf rechtstreeks van de fiscus
 • Verjaring
  • Afstand verlopen tijd verjaring – bevoegdheid
  • Verjaringstermijn – Uitbreiding wegens fraude
 • Verplichtingen
  • Influencers – bijzondere regeling
  • Commerciële nummerplaten – Btw-attest
 • Vrijstelling
  • Diensten die met invoer verband houden
  • Medische verzorging – Apotheker
  • Medische verzorging – oude regeling – Osteopathie
  • Kans- en geldspelen – Prijskamp

De slides (download mogelijk):

Actua juni-september 2023 (met ITAA-punten)

In deze aflevering bespreken we de belangrijkste btw-wijzigingen tijdens de maanden juni, juli, augustus en september van 2023.

Bekijk hier de video.

De onderwerpen:

 1. Intracommunautaire verwervingen – nietaangegeven – materiële voorwaarde
 2. Geestrijke dranken – publiciteit
 3. Toevallige btw-plichtige – vruchtgebruik – 97,5%-regel
 4. Exploitatie van automaten – Gemengde btw-plicht
 5. Overdracht van een verhuurd gebouw
 6. Bestuurdersvennootschap – tantième – voorschot
 7. Restaurantdienst – maaltijden voor spelers sportclub
 8. Winstpremie voor werknemers doorrekening binnen de groep ondernemingen
 9. Bewaringstermijn – verlenging naar 10 jaar
 10. Overdracht handelszaak – verhuur gebouw aan overnemer
 11. Gasflessen – niet-tijdig terugzenden – schadevergoeding
 12. Kunstwerk – IC-verwerving – niet-aftrekbare btw – aankoopprijs
 13. Fiscale visitatie – toestemming om lokalen te betreden
 14. Permanente btw-verlaging elektriciteit, aardgas en warmte
 15. Onroerende handelingen aan privéwoning – studentenkoten
 16. Afbraak en heropbouw – tijdsverloop tussen de werken
 17. Teveel afgedragen btw – onrechtmatige verrijking
 18. Teveel afgedragen btw – vervaltermijn
 19. Dochtervennootschap – loonwerk voor moedervennootschap
 20. Verjaringstermijn – aanpassing vanaf 1 januari 2023
 21. Garageregister – detailing van wagens
 22. Uitvoer – termijn uitvoer
 23. Diensten met betrekking tot invoer van goederen
 24. Maatschappelijk werk – tuinonderhoud – sociale huisvestingsmaatschappij
 25. Afbraak en heropbouw – tijdelijke btwverlaging – verlenging

De slides (download mogelijk):

Actua mei 2023 (met ITAA-punten)

In deze aflevering bespreken we de belangrijkste btw-wijzigingen tijdens mei 2023.

Bekijk hier de video.

De onderwerpen:

1.Terbeschikkingstelling personeel: administratieve tolerantie werkaanneming

2.Geen verlaagd btw-tarief voor onroerende handelingen aan religieuze gebouwen

3.Overdracht van vordering op prijzengeld is de vergoeding voor het stallen, verzorgen en trainen van paarden

4.Fiscus onderzoekt impact van arrest HvJ in de zaak Euler Hermes

5.VIDA proposal – VAT In The Digital Age

De slides (download mogelijk):

Actua april 2023 (met ITAA-punten)

In deze aflevering bespreken we de belangrijkste btw-wijzigingen tijdens april 2023.

Bekijk hier de video.

De onderwerpen:

 1. Btw-ketting | schulden, tegoeden, teruggaaf, vervangende aangifte, indieningstermijn, vraag om inlichtingen
 2. Dagontvangstenboek | digitale vorm
 3. Btw-aangifte Q1.2023 voor forfaitaire caféhouders
 4. Herziening sale- and leaseback gebouw | Mydibel
 5. Historische btw-aftrek bij verbouwing | herzieningstermijn
 6. Bijzonder verhoudingsgetal | tolerantie en afronding
 7. Kennisgeving btw-schuld | tijdstip
 8. Nalatigheidsinterest | tegoed btw-rekening-courant
 9. Bouw en renovatie van instellingen met enkel dagopvang | voorontwerp van wet

De slides (download mogelijk):

Actua maart 2023 (met ITAA-punten)

In deze aflevering bespreken we de belangrijkste btw-wijzigingen tijdens maart 2023.

Bekijk hier de video.

De onderwerpen:

1.Verbouwd gebouw kan nieuw gebouw zijn

2.Intracommunautaire levering: bewijs transport

3.Preventie-adviseur – arbeidsarts: vrijstelling voor diensten aan EDPBW

4.Exploitatie van automaten: recht op aftrek gemengde btw-plichtige

5.Verkoop autowrakken door verzekeraar: geen vrijstelling

6.Elektriciteit – aardgas – warmte via warmtenetten: 6% tarief

7.Mondmaskers, handgels, COVID-19 vaccins en COVID-19 testen

De slides (download mogelijk):

Actua februari 2023 (met ITAA-punten)

In deze aflevering bespreken we de belangrijkste btw-wijzigingen tijdens januari 2023.

Bekijk hier de video.

De onderwerpen:

1.Schenking van voedseloverschotten

2.Platformen voor elektronische diensten

3.Overdracht verhuurd pand (artikel 11?)

4.Terbeschikkingstelling sporthal aan school door verbonden vzw

5.Aanpassing btw-tarieven?

6.Niet-betaalde vordering uitbetaald door verzekeraar

7.Nieuwe versie e604

8.E-invoicing en e-reporting weldra verplicht in België?

9.Provisierekening, vervangende aangifte, antwoordtermijn,..| wetsvoorstel aangenomen door de Kamer

De slides (download mogelijk):

Actua december 2022 (met ITAA-punten)

In deze aflevering bespreken we de belangrijkste btw-wijzigingen tijdens december 2022.

Bekijk hier de video.

Onderwerpen:

 1. Schenking voedseloverschotten | niet-onttrekking
 2. Bakkers en ijsbereiders | aanpassing forfaits
 3. Sportinrichtingen | tarief
 4. Gemeubelde logies | kwalificatie
 5. Mondmaskers en handgels | geen verlenging 6%
 6. Werk in onroerende staat | aanpassing btw verlegd
 7. Vereenvoudigd driehoeksverkeer | factuurvermelding
 8. Recht op aftrek o.b.v. werkelijk gebruik | formaliteiten
 9. Digitalisering communicatie | uitbreiding
 10. Bewarings- en verjaringstermijnen | aanpassingen
 11. Interesten | aanpassingen
 12. Dwangsom | invoering
 13. Btw-ketting | provisierekening, vervangende aangifte en termijnen

Slides (download mogelijk):