Categorie btw-tv: Kort uitgelegd

Vrijgestelde kleine onderneming levert goederen naar een andere EU-lidstaat aan een btw-plichtige

We bespreken de btw-behandeling en verplichtingen indien een Belgische vrijgestelde kleine onderneming (artikel 56bis btw-wetboek) goederen levert aan een btw-plichtige die door of voor rekening van de Belgische vrijgestelde onderneming of de koper worden verzonden naar een andere EU-lidstaat. Het gaat hier niet over accijnsgoederen of nieuwe vervoermiddelen.

Vrijgestelde kleine onderneming koopt goederen aan van een btw-plichtige die worden verzonden vanuit een andere EU-lidstaat

We bespreken de btw-behandeling en verplichtingen indien een Belgische vrijgestelde kleine onderneming (artikel 56bis btw-wetboek) goederen aankoopt in een andere EU-lidstaat en waarbij de goederen door of voor rekening van de leverancier of de kleine onderneming worden getransporteerd naar België. Het gaat hier niet over nieuwe vervoermiddelen of accijnsproducten.