COVID-19 en btw: invoer van goederen

Bij de invoer van goederen is beslist dat:

- uitstel wordt verleend voor de betaling van de invoer-btw

- formulieren m.b.t. de vergunning E.T. 14.000 enkel gemaild mogen worden

- btw-vrijstelling wordt verleend voor invoer van goederen gebruikt in de strijd tegen het coronavirus

 

Bijwerking niet-limitatieve lijst van goederen die met btw-vrijstelling ingevoerd kunnen worden voor strijd tegen coronacrisis

In haar besluit (EU) 2020/491 van 3 april 2020 staat de Europese Commissie de lidstaten toe om noodzakelijke goederen in de bestrijding van het coronavirus met vrijstelling van de btw in te voeren. De administratie van de douane en accijnzen publiceert nu een bijgewerkte niet-limitatieve lijst van de goederen en hun nomenclatuurcodes die onder de vrijstelling 'rampen' vallen (klik hier voor de lijst).

De fiscus heeft ook al laten weten dat de filters die in mondmaskers worden geplaatst ook voor deze vrijstelling in aanmerking kunnen komen (beslissing n.g., 12.05.2020).

 

Btw-vrijstelling bij invoer van goederen gebruikt in de strijd tegen het coronavirus

In haar besluit (EU) 2020/491 van 3 april 2020 staat de Europese Commissie de lidstaten toe om noodzakelijke goederen in de bestrijding van het coronavirus met vrijstelling van de btw in te voeren.

De fiscus bevestigt in zijn circulaire nr. 54 van 17 april 2020 dat deze btw-vrijstelling wordt verleend voor de invoer van goederen die:

  • in België voor het verbruik worden aangegeven door overheidsinstellingen of door andere instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter, welke door de minister van Financiën of zijn gemachtigde zijn erkend en;
  • bestemd zijn om in België te worden aangewend voor de bestrijding van het coronavirus.

Voor deze vrijstelling is geen individuele vergunning vereist.

 

Uitstel betaling invoer-btw

De administratie van de douane heeft in het kader van de coronacrisis beslist dat bij invoer van goederen een uitstel van betaling wordt verleend voor:

  • de invoer-btw;
  • de accijnzen en de verpakkingsheffing voor alcohol en al dan niet alcoholhoudende dranken.

Sinds 21 maart 2020 is het systeem van de douane (PLDA) aangepast zodat de betalingstermijn voor de invoer-btw verlengd wordt van een naar vier weken. Deze maatregel is (voorlopig) van toepassing tot  30 juni 2020.

 

Verlegging invoer-btw: vergunning E.T. 14.000

Btw-plichtigen die geregeld goederen invoeren, kunnen een vergunning ET 14.000 aanvragen zodat zij de op de invoer verschuldigde btw niet moeten betalen via de douane, maar gewoon als verschuldigde btw moeten opnemen in hun periodieke btw-aangifte. De btw-aftrek van die invoer-btw kan in dezelfde btw-aangifte worden uitgeoefend. Als die invoer-btw volledig aftrekbaar is, vermijdt de btw-plichtige zo een cash-financiering van die invoer-btw (eerst betalen om nadien via de aangifte te recupereren).

Door de uitzonderlijke context met het Coronavirus heeft de fiscus beslist dat alle formulieren ET14000, onder andere de aanvraag voor de vergunning en het verzoek tot verval van de vergunning, enkel nog gemaild mogen worden. Dat moet op volgend adres:  .

Terug naar overzicht