COVID-19 en btw: individuele uitstellen

Aanvraag individuele steunmaatregelen voor btw:

- afbetalingsplan

- vrijstelling nalatigheidsinteresten

- kwijtschelding boeten

 

Door de problemen ingevolge de verspreiding van het coronavirus voorziet de fiscus op het vlak van onder meer btw in de mogelijkheid om de volgende steunmaatregelen te vragen:

  • betalingsfaciliteiten;
  • vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
  • kwijtschelding van boeten voor niet-betaling of laattijdige betaling (de andere boeten worden niet beoogd door de steunmaatregelen)​.

Zowel natuurlijke- als rechtspersonen btw-plichtigen kunnen, ongeacht hun activiteitensector, een aanvraag indienen om voormelde steunmaatregelen te genieten; op voorwaarde dat ze daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…). Ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen, komen niet in aanmerking.

De aanvraag voor deze steunmaatregelen moet worden ingediend uiterlijk 31 december 2020 en de btw-plichtige moet ondertussen zijn btw-aangiften tijdig blijven indienen (rekening houdend met de algemeen toegestane uitstellen). Schulden die voortvloeien uit fraude komen uiteraard niet in aanmerking.

De aanvraag moet ingediend worden per btw-schuld, voor alle maatregelen samen, op het ogenblik van ontvangst van een betaalbericht en op het door de fiscus ter beschikking gestelde formulier. De aanvraag moet verstuurd worden (per mail of per brief - momenteel raden wij aan per mail) naar het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van de woonplaats (natuurlijk persoon) of de maatschappelijke zetel (rechtspersoon). Klik hier voor de kantorengids en vul gewoon uw postcode in, klik op de juiste gemeente en vervolgens op 'zoeken'.

De fiscus verbindt zich ertoe om binnen de 30 dagen vanaf de indiening van de aanvraag een antwoord te bezorgen.

Terug naar overzicht