COVID-19 en btw: btw-teruggaven

- Btw-tegoeden na aangifte maart of 1ste kwartaal 2020: let op indieningsdata

- Elke maandaangever kan btw-tegoed na aangifte februari terugvragen

- Btw-tegoed na aangifte april 2020: teruggaaf enkel voor starters en vergunninghouders

 

Deadline 24 mei voor btw-plichtige met maandelijkse btw-teruggave

Enkel de ‘starters’ en de vergunninghouders kunnen een eventueel btw-tegoed terugkrijgen na indiening van de btw-aangifte over de maand april (de andere maandaangevers kunnen hun btw-tegoed pas terugkrijgen na indiening van hun btw-aangifte over juni). Een van de wettelijke voorwaarden daarvoor is dat die btw-aangifte is ingediend uiterlijk op 20 mei 2020. De fiscus laat weten dat de betrokken maandaangevers hun btw-aangifte over april kunnen indienen tot 24 mei 2020 zonder het voormeld voordeel te verliezen.

 

Teruggave btw-tegoeden na 1ste kwartaal 2020

Maandaangevers die na het indienen van hun btw-aangifte over de maand maart 2020 een btw-tegoed hebben en dat terugbetaald willen krijgen, moeten hun btw-aangifte over de maand maart 2020 uiterlijk indienen op 3 mei 2020 (i.p.v. 7 mei, de algemene uitgestelde indieningsdatum), ongeacht of zij hun btw-tegoeden maandelijks of per kwartaal terugkrijgen. In dat geval kan de teruggaaf binnen de normale termijn worden uitgevoerd.

Kwartaalaangevers die na het indienen van hun btw-aangifte over het eerste kwartaal 2020 een btw-tegoed hebben en dat terugbetaald willen krijgen, moeten hun btw-aangifte over het eerste kwartaal 2020 uiterlijk indienen op 7 mei 2020. De teruggaaf van het btw-tegoed binnen de normale termijn wordt gegarandeerd.

 

Maandelijkse teruggaaf

In principe kunnen enkel 'vergunninghouders maandelijkse teruggaaf' en 'starters' op maandbasis hun btw-tegoeden terugbetaald krijgen. De fiscus aanvaardt nu dat elke maandaangever zijn btw-tegoed na indiening van de btw-aangifte van de maand februari 2020 terugbetaald kan krijgen tegen 30 april 2020. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • de btw-aangifte van februari 2020 moet ingediend zijn uiterlijk op 3 april 2020;
  • deze btw-aangifte moet via Intervat worden ingediend;
  • de btw-plichtige moet in die btw-aangifte het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aankruisen – btw-plichtigen die hiervoor in aanmerking komen maar hun btw-aangifte voor februari 2020 al hebben ingediend, kunnen via Intervat alsnog ten laatste op 3 april 2020 een verbeterende btw-aangifte indienen om alsnog dat vakje aan te kruisen (klik hier voor meer info over hoe een verbeterende btw-aangifte in te dienen);
  • het btw-tegoed na indiening van deze btw-aangifte moet minstens 245 euro bedragen;
  • de btw-plichtige moet alle btw-aangiften over het lopende kalenderjaar ingediend hebben;
  • de fiscus moet op de hoogte zijn van uw rekeningnummer voor btw-teruggaven;
  • er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering).

De terugbetaling van het btw-tegoed zal gebeuren uiterlijk op 30 april 2020 (i.p.v. uiterlijk 30 juni 2020).

Voor de btw-aangiften van februari 2020 waarin geen terugbetaling van een btw-tegoed wordt gevraagd, blijft de uiterlijke indieningsdatum 6 april 2020.

Terug naar overzicht