COVID-19 en btw: aangiftes, listings en betalingen

De fiscus verleent uitstel voor:

- btw-aangifte

- IC-listing

- jaarlijkse klantenlisting

- betaling btw (periodieke en bijzondere btw-aangifte)

 

Periodieke btw-aangifte en intracommunautaire opgave

 • aangifte/opgave februari 2020, in te dienen 20 maart 2020: uitstel tot 6 april 2020;
 • aangifte/opgave maart 2020, in te dienen 20 april 2020: uitstel tot 7 mei 2020 (3 mei voor maandaangevers die btw-tegoed terugebtaald willen krijgen);
 • aangifte/opgave eerste kwartaal 2020, in te dienen 20 april 2020: uitstel tot 7 mei 2020 (ook voor hen die btw-tegoed terugbetaald willen krijgen);
 • aangifte/opgave april 2020, in te dienen 20 mei 2020: uitstel tot 5 juni 2020.

Voor btw-plichtigen die in hun aangifte van maart of het eerste kwartaal 2020 hun btw-tegoed voor betaling terugvragen en die deze aangifte indienen ten laatste op 7 mei 2020, zal die terugbetaling in principe geen vertraging oplopen.

 

Maandelijkse btw-teruggaaf - aangifte februari

In principe kunnen enkel 'vergunninghouders maandelijkse teruggaaf' en 'starters' op maandbasis hun btw-tegoeden terugbetaald krijgen. De fiscus aanvaardt nu dat elke maandaangever zijn btw-tegoed na indiening van de btw-aangifte van de maand februari 2020 terugbetaald kan krijgen tegen 30 april 2020. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • de btw-aangifte van februari 2020 moet ingediend zijn uiterlijk op 3 april 2020;
 • deze btw-aangifte moet via Intervat worden ingediend;
 • de btw-plichtige moet in die btw-aangifte het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aankruisen – btw-plichtigen die hiervoor in aanmerking komen maar hun btw-aangifte voor februari 2020 al hebben ingediend, kunnen via Intervat alsnog ten laatste op 3 april 2020 een verbeterende btw-aangifte indienen om alsnog dat vakje aan te kruisen (klik hier voor meer info over hoe een verbeterende btw-aangifte in te dienen);
 • het btw-tegoed na indiening van deze btw-aangifte moet minstens 245 euro bedragen;
 • de btw-plichtige moet alle btw-aangiften over het lopende kalenderjaar ingediend hebben;
 • de fiscus moet op de hoogte zijn van uw rekeningnummer voor btw-teruggaven;
 • er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering).

De terugbetaling van het btw-tegoed zal gebeuren uiterlijk op 30 april 2020 (i.p.v. uiterlijk 30 juni 2020).

Voor de btw-aangiften van februari 2020 waarin geen terugbetaling van een btw-tegoed wordt gevraagd, blijft de uiterlijke indieningsdatum 6 april 2020.

 

Herinneringsbrieven toestand btw-rekening-courant eind maart 2020

Verschillende btw-plichtigen hebben​ in april 2020 een brief gekregen van de fiscus met een waarschuwing van de toestand van hun btw-rekening-courant eind maart 2020 (een soort van rekeninguittreksel). In die brieven is geen rekening gehouden met de ingevolge de coronacrisis verleende uitstellen voor indiening en betaling. Uiteraard blijven die steunmaatregelen gelden. Het verstuurde bericht is enkel bedoeld om de btw-plichtige op de hoogte te stellen van het verschuldigde bedrag op zijn btw-rekening-courant op 31 maart 2020. Zo is de uiterste datum voor betaling van de verschuldigde btw voor de aangifte van de maand februari 2020 nog steeds 20 mei 2020.

 

Teruggave btw-tegoeden na 1ste kwartaal 2020

Maandaangevers die na het indienen van hun btw-aangifte over de maand maart 2020 een btw-tegoed hebben en dat terugbetaald willen krijgen, moeten hun btw-aangifte over de maand maart uiterlijk indienen op 3 mei 2020 (i.p.v. 7 mei, de algemene uitgestelde indieningsdatum). Die teruggave kan dan binnen de normale termijn worden uitgevoerd.

Kwartaalaangevers die na het indienen van hun btw-aangifte over het eerste kwartaal 2020 een btw-tegoed hebben en dat terugbetaald willen krijgen, moeten hun btw-aangifte over het eerste kwartaal 2020 uiterlijk indienen op 7 mei 2020. De teruggaaf van het btw-tegoed binnen de normale termijn wordt gegarandeerd.

 

Betaling btw

De fiscus verleent automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder dat er boetes of interesten verschuldigd worden.

 • aangifte februari 2020, te betalen tegen 20 maart 2020: uitstel tot 20 mei 2020;
 • aangifte maart 2020, te betalen tegen 20 april 2020: uitstel tot 20 juni 2020;
 • aangifte eerste kwartaal 2020, te betalen tegen 20 april 2020: uitstel tot 20 juni 2020;
 • aangifte april 2020, te betalen tegen 20 mei 2020: uitstel tot 20 juli 2020.

Ook voor de verschuldigde btw die blijkt uit een bijzondere btw-aangifte (629) verleent de fiscus uitstel van betaling:

 • bijzondere aangifte eerste kwartaal 2020, te betalen tegen 20 april 2020: uitstel tot 20 juni 2020.

 

Jaarlijkse klantenlisting

 • voor de klantenlisting over het jaar 2019 wordt de indieningstermijn verlengd tot 30 april 2020;
 • let op, bij een stopzetting van de btw-activiteit wordt de indieningstermijn met een maand verlengd, dus ten laatste op het einde van de vierde maand na het stopzetten van de btw activiteit.

Terug naar overzicht