Unieke abonnementsformule

Al uw vragen beantwoord voor een vaste prijs

Blijf steeds op de hoogte van het laatste btw-nieuws

Neem deel aan onze klantenseminaries

Meer info

Nieuwsflash

Vanaf 1 juli 2017 zullen btw-plichtigen voor het onderhoud en herstellen van fietsen voor het toe te passen btw-tarief rekening moeten houden met nieuwe regels.

Na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Aspiro (C-40/15 dd. 17.03.2016; zie ook Fisc. Act. 2016, 26/5) kon de fiscus niet langer haar standpunt aanhouden inzake de btw-vrijstelling voor handelingen met betrekking tot afhandeling van schadegevallen. 

De ministerraad van 9 juni 2017 heeft op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goedgekeurd met betrekking tot diverse bepalingen rond de btw. 

Het nieuwe nummer van btw onderlijnd is nu beschikbaar onder de rubriek btw-info / publicaties, of klik hier.

In dit nummer:

In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2017 wordt het KB van 11 mei 2017 gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt aan de afdeling II van de bijlage van het KB nr. 44 inzake de niet-proportionele boeten voor overtredingen met betrekking tot kastickets in de horecasector.